Ilustracja w literaturze – historia zaklęta w obrazie
Książki od zawsze były ilustrowane. Od zarania dziejów, słowo pisane wspierano obrazem i jak się okazuje,...
Więcej